FAQ

Webshop Kulturkapital AB

FAQ (vanliga frågor)

Q. Vad får jag göra med materialet?

 

A. Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Det innebär bl.a. att man inte får ändra innehållet utan tillstånd. Man har ej heller rätt att skriva av delar av materialet utan att ange källan.

Bifogat PDF-material får skrivas ut och delas ut (i pappersformat) till elever i den skola som köpt materialet. Själva PDF-filerna för utskrift får dock under inga omständigheter delas ut.

PDF-filer med inbäddad video får läggas på skolans nätverk/hemsida. Dessa PDF-filer är låsta: de varken kan eller får skrivas ut.

Detta gäller inte material som köpts för privat bruk!

 

 

Q. Hur är materialet skyddat?

 

A. Traditionella lösenordsskydd är klumpiga att hantera och vållar problem för användaren. Därför använder vi inte lösenord. Däremot förses varje exemplar med en unik kod som gör att vi med sökrobotar kan se om materialet används olovligt = av skolor som ej betalt materialet. I de fall material ligger på nätverk vars ägare ej köpt materialet, faktureras fyrdubbla priset.

 

 

Q. Till vilken målgrupp vänder ni Er?

 

A. Materialet är avsett för elever på högstadiet och uppåt. Men visst material används redan i mellanstadiet (i första hand DVD1, 2, 5 och 11). Flera produktioner används på gymnasier, folkhögskolor, högskolor och universitet. Osäker på om det kan fungera? Fråga Anne Johansson (076-8776708) som använder materialet dagligen.

Flera produktioner är tänkta att användas så att läraren först fortbildar sig genom att gå igenom materialet, och därefter väljer ut vilka delar som kan fungera. Vi anordnar dessutom fortbildningsdagar med utgångspunkt från materialet. Maila för information.

 

 

Q. Teknisk support

 

A. Tekniska problem med våra produkter är ovanliga. All produktion görs enligt vedertagen standard i plattformsoberoende system. I förekommande fall handlar det om uppspelningsproblem som antingen beror på skadade skivor eller på felinställda datorer/paddor. Innan Du kontaktar oss om sådana problem - testa skivan i fråga på en annan dator eller spelare. Om uppspelningen ändå inte fungerar - kontakta oss.

 

 

Q. Uppspelningen hackar; vad ska jag göra?

 

A. Det beror nästan alltid på att DVD-spelaren eller datorn inte hinner leverera dataströmmen. När problemet uppstår - testa en annan DVD-spelare eller dator. För säkerhets skull är dataströmmen på våra skivor lägre än den rekommenderade, men är spelaren gammal och/eller smutsig kan det uppstå problem.

 

Handla mot faktura 15 dagar netto eller med secure payments:

Bank

Kulturkapital AB

Surbrunnsgatan 28

S-11348 Stockholm

 

(+46) 076-8776708

info@kulturkapital.se

Copyright Kulturkapital AB 2016 All Rights Reserved